Letselschade

Anita Eijkenaar, Arbeidsdeskundig Advies, adviseert vanuit een onafhankelijke positie over arbeidsdeskundige vraagstukken. Ik word ingeschakeld voor:

  • Het begeleiden van verzekerden of letselschadeslachtoffers bij hun re-integratie;
  • Re-integratieadvies bij Letselschade;
  • Het begeleiden van letselschadeslachtoffers bij de WIA-beoordeling en/ of maken van bezwaar tegen de Beschikking UWV;
  • Het beoordelen van resterend arbeidsvermogen in het kader van de personenschaderegeling;
  • Advies omtrent woning- en werkplekaanpassing;
  • Het bepalen van inkomstenderving of verlies aan verdienvermogen.